Bus 617 runs a short circular route around Paphos shopping center.


View Bus Route 617: Mouttalos area in a larger map

Departure from Paphos center (Karavella)

Monday-Friday: 08:00, 09:00, 12:30, 14:30
Saturday: 09:30, 10:00, 11:00, 11:30

Route Description

Karavella (Main Station), Andrea Geroude, Zenonos, Kosta Karnavallou, Nikodemou Mylona, Apostolou Pavlou, Adamantiou Korai, Kato Pervolion, Morfou, Pinelopis, Delta, Efxinou Pontou, Imbrahim Kiazim, Koumbilae, Minhat Pasa, Dr. Egip Netzemembin, Thermopylon, Kosta Karnavallou, Petraki Miltiadous (Municipal Market), Aphrodites, Leontiou, Thermopylon, Kosta Karnavallou, Zenonos, Andrea Geroude, Karavella (Main Station).

 

Go to top