The map of route 605 and the exact timetable are given below.


View Bus route 605: Karavella - Tremithousa - Mesogi - Mesa Chorio in a larger map

Departure from Mesa Chorio

Monday-Friday: 06:00, 08:00, 09:40, 12:00, 15:10
Saturday: 07:20, 11:30

Departure from Paphos (Karavella)

Monday-Friday: 09:10, 11:30, 13:30, 14:40
Saturday: 06:50, 11:00

Route Description

The bus passes from the following loacations and streets: Κaravella (Main Station), Evagora Pallikaride, Ellados Avenue, Mesogis Avenue, Agiou Nefytou Avenue (Tremithousa), Athinas, Riginou and Oresti, Agiou Neofytou avenue (Mesogi), Michael Nikolaou, K.Karnavallou, D.Georgiou (Mesa Chorio).

Go to top